Blog Hình Xăm Đẹp

Kho ảnh 16 vị A La Hán đẹp để xăm

Loading...
Kho ảnh 16 vị A La Hán đẹp để xăm
Bài này có ích với bạn không?

16 vị A La Hán là học trò của Đức Phật Thích Ca Mầu Ni, được ngài cảm hóa nên đi theo phụng sự.

Theo Tàng kinh Phật ghi chép: “Như thế cả 16 thánh Đại A-la-hán: Ngài nào cũng đủ cả pháp Tam minh, pháp Lục thông, pháp Bát giải thoát v.v… đều đủ tất cả giới hạnh, công đức, vì các thánh đều đã đoạn hoặc chứng chân, lìa bỏ hết lòng dục nhiễm giữa ba giới, trì tụng ba tạng, thông suốt ngoại điển: vâng lời Phật sắc, dùng sức thần thông vô ngại, để kéo dài cái lượng sống lâu kêu bằng “vô sanh” ra, đặng hộ trì chánh pháp của đức Thế Tôn, nên trụ thế đến đâu, phải giữ gìn đến đó, và làm “chân phúc điền” cho các thí chủ, khiến các thí chủ đều đặng “phúc quả lớn”.

Loading...

Click vào ảnh để xem ảnh to hơn nhé!

hình xăm đẹp La Hán hình xăm đẹp La Hán phật giáo hinh-xam-la-han-2 hình xăm đẹp La Hán 1 hình xăm đẹp La Hán 2 hình xăm đẹp La Hán 3 hình xăm đẹp La Hán 4  hình xăm đẹp La Hán 5 hình xăm đẹp La Hán 6 hình xăm đẹp La Hán 7 hình xăm đẹp La Hán 8 hình xăm đẹp La Hán 9 hình xăm đẹp La Hán 10 hình xăm đẹp La Hán 12 hình xăm đẹp La Hán 13 hình xăm đẹp La Hán 16

Xem thêm >> Hình xăm bông tuyết

Dr. roze clinic

Loading...
Loading...